فارسی

محصولات

شرکت توانایی تولید انواع محصولات زیل را بنا به خواسته و سلیقه شما دارد

 

Image4mm ایزوگام

با تیشو نخدار و پلی استر سوزنی
Image

4mmایزوگام

با تیشو نخدار و پلی استر سوزنی با روکش آلمینیوم
Image

4mmایزوگام

با تیشو نخدار و پلی استر سوزنی پلیمری

Image

4mmایزوگام

با تیشو نخدار و پلی استر سوزنی با روکش آلمینیوم پلیمری

 

 

Image

60*70قیر

با بسته بندی بشکه

 

 

Image

85*100قیر

با بسته بندی بشکه و کارتون

 

 

Image

4mmایزوگام

SBSبا تیشو نخدار و پلی استر سوزنی با مواد

 

 

Image

4mmایزوگام

APPبا تیشو نخدار و پلی استر سوزنی با مواد